Liên Hệ

Xin chào,

Nếu bạn muốn đề xuất chỉnh sửa âm nhạc hoặc gửi khiếu nại về bản quyền về bài hát trên trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Điều này giúp chúng tôi có thể xem xét và giải quyết các yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác của bạn trong việc duy trì sự công bằng và tôn trọng bản quyền âm nhạc.

Trân trọng.